Wi-Fi-yhteyden uudelleenyhdistäminen

Wi-Fi-reconnect palvelun konfigurointi

1. Tarkista WiFi-yhteyden nimi NetworkManagerista. (esimerkkikuvassa yhteyden nimi on "Wi-Fi connection 1")

2. Avaa palvelutiedosto komennolla 

sudo gedit /usr/bin/wifi-reconnect-service.sh

3. Muuta connectionName -muuttuja yhteyden nimeksi.

4. Tallenna tiedosto ja boottaa kone reboot-komennolla.