Teleporttivalikko

iDiD-infonäyttöjärjestelmässä näytöillä ja näyttöryhmillä on hierarkia, jonka mukaisesti käyttöoikeuksia ja sisällön hallintaa määritellään.

Näyttöhierarkia määrittelee miten materiaali periytyy ylemmiltä tasoilta niiden alatasoille (katso myös: Tasot ja periytyminen). Myös käyttäjäoikeudet noudattavat samaa kaavaa, jolloin käyttäjä voi navigoida sillä tasolla, jolle hänen tunnuksensa on luotu, mutta sen lisäksi myös kaikilla sitä alemmilla tasoilla.

Tyypillinen näyttöhierarkia

hierarkia-normaaliEsimerkki: Käyttäjällä on oikeudet Helsinki-tasolle, jolloin hän pääsee hallinnoimaan sekä Fredan että Aleksin kaikkia näyttösisältöjä. Hierarkiatasot valitaan iDiD-hallinnassa hierarkiavalikon kautta:

hierarkia-normaali-hallinta

Teleport-tasot

Toisinaan käyttäjän tunnus on kuitenkin hierarkiassa alhaalla mutta hänellä tulisi olla pääsy hierarkian eri haarassa oleviin vastaaviin tasoihin. Normaalilla tasohierarkialla tämä ei onnistu.

Tällöin käyttäjän tunnuksiin lisätään niin sanottu teleporttivalikko, jonka avulla hän voi liikkua hierarkian eri haaroissa olevien tasojen välillä.


hierarkia-teleport
Esimerkki: Käyttäjällä on oikeudet näyttöhierarkiassa eri tasoille, jolloin hän pääsee hallinnoimaan Fredan sekä Tampereen ikkunanäyttöjä. Hierarkiatasojen välillä liikutaan teleportvalikon kautta:

hierarkia-hyppäätasolle-kotiKirjautuessasi sisään iDiD-hallintaan saavut jatkossakin aina ensimmäisenä sen tason tietoihin, jolle tunnuksesi on luotu, mutta lisäksi kotinäkymässä on Hyppää tasolle -valikko, jonka kautta voit siirtyä hierarkian eri haaroissa oleville tasoille.


hierarkia-hyppäätasolle-sisältö

Voit hypätä eri hierarkioiden välillä myös missä tahansa näkymässä suoraan tasovalikosta. Avaa tasovalikko hallinnan yläreunasta, ja valitse yläreunan Hyppää tasolle -valikosta haluamasi tasohierarkia.

Teleporttivalikon luominen

iDiD-tuki luo käyttäjille tarvittaessa Teleportteja palvelupyyntönä 

Verkossa: https://tuki.idid.fi

Sähköpostitse:tuki@idid.fi

Puhelimitse: 010 281 4350

 

Luotu: 12.2.2018 
Päivitetty: 11.8.2021 PL