Tekstielementin kieliversiot

Monikielisissä ympäristöissä tarvitaan toisinaan saman asian esittämistä useilla kielillä. Kun kieliversitoita on otettu käyttöön, voi tekstielementille syöttää sisällöt monikielisinä.

Kun organisaatiolle tai sisältötasolle on määritetty käytettäväksi useampia kieliä, näkyy editorissa vasemmalla tekstielementin asetuksissa normaalin tekstin sisältökentän lisäksi eri kieliversioille omat kenttänsä. 

Oletuskielen teksti näytetään myös silloin, jos muille kielille ei ole syötetty omaa kieliversiosisältöään. 

Monikielisiä sisältöjä käytetään toistaiseksi vain kosketusnäyttöaineistoissa, esimerkiksi museoissa, joissa sama sisältö on tarve esittää usealla kielellä. 

 

Luotu 17.5.2022 TP

Muokattu 21.3.2023 TP