SSSP6 Tizen | Käyttöönotto ja iDiD-asennus

Tämä ohje on tarkoitettu Samsung SSSP6-infonäyttöjä varten. SSSP6-käyttöjärjestelmä on käytössä mm. Samsungin QMN- ja QBN-sarjoihin kuuluvissa infonäytöissä. 

Pikaohje ammattilaisille

Tee perusasetukset ja aseta URL Launcherin osoitteeksi: http://apt.idid.fi/tizen/SSSP6/ tai http://apt.idid.fi/tizen/SSSP6/V2/ (FW 2220.5+)
Alla ohje perusteellisesti vaihe vaiheelta. 

Rajoitukset SSSP6-käyttöjärjestelmässä

 • Sisällöissä tulee huomioida laitteiston muistin, prosessorin ja tallennustilan kapasiteetti, joka voi rajoittaa vaativampien sisältöjen esittämistä. 
 • YouTube- ja Vimeo-videot eivät toimi Tizen-laitteilla, muut videot toimivat.
 • Järjestelmäversio ei tue css-injektointia.
 • Sisällössä voi olla ainoastaan yksi video kerrallaan; samalla näytöllä voi kuitenkin olla useita eri sisältöjä, joissa on video.
 • Sisällöissä, joissa on videota, voi käyttää siirtymätehosteena vain suoraa leikkausta.
 • Sisäisellä toistintietokoneella varustetut näytöt tulee aina liittää palomuurilla suojattuun tietoliikenneverkkoon.
 • Suosittelemme ulkoista toistintietokonetta.

Toimivat ohjelmistoversiot

iDiD toimii ainakin näyttöjen ohjelmistoversioilla 1090.5, 2081.1, 2120.2, 2160.6, 2172.0, 2200.1 ja 2280.0.

Joissakin versioita 1090.5 ja 2081.1 lähellä olleissa firmware-versioissa on ollut ongelmia, jotka ovat korjautuneet niiden päivityksellä. 

Mikälil laitteessa on ohjelmistoversio 2220.5 tai uudempi, käytetään sovellusta osoitteesta:
http://apt.idid.fi/tizen/SSSP6/V2/

Aluksi

Asentaaksesi iDiD-toistimen Samsung Tizen -infonäyttöön tarvitset näyttöön sopivan kaukosäätimen. Lisäksi näytön tulee olla verkkoyhteydessä.

Käynnistä näyttö. Mikäli verkkokaapelia ei ole kytketty, aloitusruutu ilmoittaa asiasta. Aloita kytkemällä verkkokaapeli.

Näytön asetukset ja iDiD-toistimen asennus

Näytön perusasetukset voi tehdä joko näytön ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä tai myöhemmin MENU-valikon toimintojen kautta. Mikäli teet asennukset näytön käyttöönoton yhteydestä, aloita ohjeen kohdasta 7 ja tee asennuksen lopuksi vaiheet 1-4.

 1. Siirry nuolinäppäimillä valikossa kohtaan System.

 2. Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Time 

 3. Aseta kenttään NTP Server aikapalvelimen osoitteeksi: time.google.com (tai asiakasorganisaation oma aikapalvelin)

 4. Hyväksy tehty muutos ja palaa valikossa kohtaan System.

 5. Paina kaukosäätimestä OK (nuolinäppäinten keskellä) tai oikeaa nuolinäppäintä ja siirry kohtaan Start Setup ja valitse se painamalla OK.

 6. Anna PIN-koodi (näkyy kuvassa: 0000) ja paina OK.

 7. Valitse haluamasi kieli ja paina OK. (Ohje jatkuu englanninkielisinä näkyminä.)

 


Valitse näytön suunta (Landscape = vaaka, Portrait = pysty) ja paina OK

HUOM! Näyttö- ja laiteohjelmistoversioiden välillä on eroja pystynäyttöjen käännön osalta. Mikäli näytön kääntäminen pystynäytöksi tuottaa virheellisiä näkymiä, palauta näyttö vaakanäyttöasetuksiin. Pystynäyttöasetus tehdään silloin iDiD-puolella ohjelmallisesti toistimen rekisteröinnin yhteydessä.

 

Varmista, että Auto Power Off -valikossa on valittu Off ja paina OK.

Ruutuun ilmestyy ilmoitus verkkoyhteyden onnistumisesta. Ilmoitus poistuu hetken kuluttua eikä vaadi toimenpiteitä.


Aseta päivämäärä ja aika. Siirry eteenpäin painamalla oikeaa nuolinäppäintä.

 

Valitse Play via -valikosta URL Launcher.

Kirjoita URL Launcherin osoiteriville laitteen iDiD-sovelluksen osoite http://apt.idid.fi/tizen/SSSP6/ tai http://apt.idid.fi/tizen/SSSP6/V2/ (FW 2220.5+) 

HUOM! Varmista, että osoitteessa on isot ja pienet kirjaimet täsmälleen kuten yllä. Osa laitteista asettaa ensimmäisen kirjaimen automaattisesti isoksi ja tällöin osoite ei toimi!


Valitse näppäimistöstä lopuksi Done.
Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla oikeaa nuolinäppäintä / Next.

HUOM! Mikäli laite ilmoittaa, että palvelimeen ei saa yhteyttä, eikä sovelluksen asennus onnistu, toimi näin: 

 1. Vaihda URL Laucher asetuksista osoitteen alkuun http: (https:n tilalle).
 2. Asenna sovellus käynnistämällä URL Laucher
 3. Odota, kunnes että rekisteröintikoodi tulee näytölle.
 4. Muuta asennuksen jälkeen URL Launcher -osoitteen alkuun https:

 

Valitse Device Name -valikossa käytettävä näyttö, usein [Signage] Display 1.


Kun toistin on valmis käytettäväksi, ruutuun ilmestyy teksti Complete. Siirry eteenpäin valitsemalla kaukosäätimellä OK.


Paina ilmestyvässä ruudussa uudelleen OK.


Valitse kuvalähteeksi URL Launcher vasemmasta reunasta.

 

Rekisteröinti

 1. Näyttöön ilmestyy iDiD-rekisteröintikoodi sekä päivämäärä. Ilmoita näytön sijainti iDiD-tukeen tai rekisteröi toistin itse, jos sinulla on tarvittavat oikeudet.
  Asennuksen päätteeksi näyttöön ilmestyy iDiD-toistimen rekisteröintikoodi sekä päivämäärä. Ilmoita koodi iDiD-tukeen tai rekisteröi toistin itse, jos sinulla on tarvittavat oikeudet.
 2. Ilmoita koodi tukeen sähköpostitse tuki@idid.fi tai puhelimitse numeroon 010 281 4350. Ilmoita koodin lisäksi organisaatio, jonka käyttöön näyttö tulee sekä tarkempi sijaintitieto (esimerkiksi aula, 3. kerroksen kahvihuone tms.).

Ohjelmistoversion tarkistaminen

 1. Avaa asetukset painamalla kaukosäätimen MENU-painikkeesta. Aloita tarkistamalla, että näytössä on uusin ohjelmistoversio. Siirry nuolinäppäimillä valikossa alas kohtaan Support ja paina OK tai oikeaa nuolinäppäintä
 2. Siirry kohtaan Contact Samsung ja paina OK.
 3. Ohjelmistoversio näkyy kohdassa: Software Version. Tarkista tämän ohjeen alusta tiedot toimivista tai toimimattomista firmware-ohjelmistoversioista.
 4. Muutamissa poikkeustapauksissa hieman vanhemmat näytöt tulee näyttö päivittää ohjelmistoversioon, jonka saat ladattua iDiD-aineistopankista . Pyydä aineistopankin käyttöön vaadittu PIN-kood sähköpostilla iDiD-tuesta
  • Lataa ja pura ZIP-tiedosto. Kopioi image-kansio tiedostoineen tyhjälle USB-tikulle. 
  • Suorita päivitys näytön Software Update -toimintoa käyttäen.


iDiD-tuki

Verkossa: https://tuki.idid.fi

Sähköpostitse: tuki@idid.fi

Puhelimitse: 010 281 4350

 

Luotu 19.1.2019
Päivitetty 4.8.2021 PL
Päivitetty 14.10.2021 JO
Päivitetty 31.12.2021 TP
Päivitetty 16.9.2022 TP