NTP-palvelimien muutos (systemd)

Tätä ohjetta käytetään organisaation käyttämien aikapalvelinten määrittelyyn Ubuntu 18.04 -käyttöjärjestelmällä varustetuissa toistintietokoneissa

Jos haluat määritellä toistintietokoneen hakevan aika-asetukset tietyltä palvelimelta, määrittele ne timesyncd.conf -tiedostoon: 

1. Avaa asetustiedosto muokattavaksi

$ sudo gedit /etc/systemd/timesyncd.conf

2. Muuta tiedostoon käytettävät palvelimet

[Time]
NTP=Ntp1.inet.fi Ntp2.inet.fi Ntp3.inet.fi
FallbackNTP=ntp.ubuntu.com
#RootDistanceMaxSec=5
#PollIntervalMinSec=32
#PollIntervalMaxSec=2048

Tarkista ja muuta lihavoidut kohdat.

Jos lisäät useita palvelimia, jätä välilyönti palvelimien osoitteiden väliin. 

3. Uudelleenkäynnistä laite

4. Tarkista, mitä NTP-palvelimia kone käyttää

$ systemctl status systemd-timesyncd.service

Käyttöjärjestelmän oletukset

Debian käyttää oletuksena seuraavia NTP-palvelimia: 
0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org

 

Aiemmissa iDiD-tukiohjeissa on neuvottu tapa, jossa laitteelle asennetaan ntp-palvelu, ja sille tehdään vastaavat asetukset. Tämä tapa on kuitenkin yksinkertaisempi ja toimivaksi todettu. 

Ubuntu 18.04 -käyttöjärjestelmä on pääsääntöisesti käytössä 01/2019-06/2021 toimitetuissa toistintietokoneissa 

Joissain tapauksissa ennen NTP-asetuksia on pitänyt asettaa päiväys ja kellonaika oikeaksi. 
Katso ohje ajan ja päiväyksen asettamisesta.

 

Luotu 20.5.2021 TP
Päivitetty 15.12.2021 TP
Päivitetty 14.9.2022 TP