Käyttäjäroolit

iDiD-hallinnassa on useita erilaisia käyttäjärooleja, joilla on erilaajuiset oikeudet. Roolien tarkoituksena on helpottaa yksittäisen käyttäjän käyttökokemusta ja auttaa pitämään organisaation visuaalinen ilme yhtenäisenä.

Käyttäjäroolit

Valvoja: Käyttäjä, joka voi katsella toistinten tilaa sekä tapahtumia kotinäkymästä ja toistinnäkymästä. Ei voi luoda, muokata eikä julkaista sisältöjä eikä malleja.

Päivittäjä: Perustason käyttäjä, joka voi luoda, muokata ja julkaista sisältöjä hyödyntäen valmiita malleja sekä ajastusmalleja. Päivittäjä ei voi luoda eikä muokata malleja, ajastusmalleja eikä malleissa olevia elementtejä.


Julkaisija: Perustason käyttäjä, joka voi luoda, muokata ja julkaista sisältöjä hyödyntäen  valmiita malleja sekä ajastusmalleja. Lisäksi julkaisija voi muokata sisällöissä olevia lukitsemattomia elementtejä rajoitetusti organisaation fontteja ja värejä käyttäen. Julkaisija ei voi luoda eikä muokata malleja tai ajastusmalleja.


Taiteilija: Tehokäyttäjä, joka voi luoda, muokata ja julkaista sisältöjä hyödyntäen  valmiita malleja sekä ajastusmalleja. Lisäksi taiteilija voi muokata sisällössä olevia lukitsemattomia elementtejä esimerkiksi muuttamalla niiden fonttia, kokoa, sijaintia tai värejä. Taiteilija ei voi luoda eikä muokata malleja tai ajastusmalleja.


Mallinluoja: Tehokäyttäjä, joka voi luoda, muokata ja julkaista sisältöjä hyödyntäen  valmiita malleja sekä ajastusmalleja. Lisäksi mallinluoja voi luoda, muokata ja tallentaa malleja ja ajastusmalleja, joiden pohjalta sisältöjä luodaan. Mallinluoja hallitsee mallien elementtien lukitukset. Tämä rooli sisältää sisällön tuottamisen kaikki oikeudet.

 

Joissakin organisaatioissa on tarvetta ylläpitää käyttäjiä ja käyttöoikeuksia organisaation sisällä. Tätä tilannetta varten on käytössä erikoisrooli Ylläpitäjä.

Ylläpitäjä: Ylläpitäjällä on samat oikeudet kuin mallinluojalla,  mutta hän voi lisäksi  luoda organisaatiolle uusia käyttäjätunnuksia ja muokata käyttäjätunnuksien käyttöoikeuksia ja roolituksia. Ylläpitäjä näkee toistimet, mutta ei voi muokata niitä. 

HUOM! Ylläpitäjä-rooli vaatii lyhyen koulutuksen, jossa käydään läpi vastuut ja työkalut, joita ylläpitäjälle tulee käyttöön. Koulutuksesta voit sopi iDiD-tuen kanssa ottamalla yhteyttä tukeen.

Roolien määrittäminen

Kunkin käyttäjän rooli määritellään käyttäjätunnusta luotaessa organisaation yhteyshenkilön lähettämän tunnustilauksen tai tilauslomakkeen mukaisesti tai Ylläpitäjän toimesta. Halutessasi muutoksia, ota yhteyttä heihin. Asiasta lisää Käyttäjätunnusten tilaaminen ja muokkaaminen -ohjeartikkelissa.

Roolin lisäksi käyttäjillä voi olla pääsy yhdelle tai useammalle tasolle näyttöhierarkiassa. Voit siirtyä tasojen välillä tasovalikkoa käyttäen. Ylemmille tasoille tehdyt sisällöt ja mallit periytyvät automaattisesti alemmille tasoille.

Lue lisää aiheesta Tasot ja periytyminen

 

 

Luotu: 27.8.2020
Muokattu: 7.10.2021 TR
Muokattu: 10.10.2021 TP
Päivitetty: 19.5.2022 JAA
Muokattu: 8.9.2022 TR
Muokattu 10.10.2022 PL

Muokattu 29.11.2022 KA