1. tuki@idid.fi | 010 281 4350
  2. Yleistä
  3. iDiD-hallinnan perusteet kaikille käyttäjille

Kanavat

Kanavat ovat maksuton iDiD-ominaisuus, joka helpottaa organisaation sisäistä viestintää ja tarjoaa uuden tavan jakaa sisällönhallintaa ja tiedottaa osastolta toiselle.

Kanavat ovat yleensä organisaatiokohtaisia (esim. kunta tai yritys), mutta tarjolla voi olla myös globaaleja kanavia kaikille iDiD-käyttäjille.

Kanavien määrittely tapahtuu iDiD-tuen avustuksella. Ole yhteydessä ja kysy lisää.

Kanava ja sisältöhierarkia

Kanavat eroavat normaalista sisältöhierarkiasta siten, että kanavan esityssisältö tilataan erikseen kullekin näyttöhierarkiatasolle. Kanavia luotaessa myös määritellään mitkä organisaation hierarkiatasot saavat oikeuden tilata kanavia.

Jos kanavalla ei ole ajastettua sisältöä näytettäväksi se siirtyy valmiustilaan ja aktivoituu uudelleen kun kanavan sisällöntuottaja lisää tai ajastaa uutta esityssisältöä kanavaan.

Tyypillisiä kanavan käyttökohteita ovat:

| Kuntaorganisaatiot | Yritysten viestintä | Mainoskanavat


Kuntaorganisaatiot

Alla olevassa esimerkissä kuntatasolle on luotu sisältökanavia, joiden sisältöjä halutaan ottaa käyttöön perusopetuksen oppilaitoksien tietyissä näytöissä haluttuina kellonaikoina esim. iltakäytön ajaksi.

kunta-kanavahierarkia

Nuorisotoimi luo siis kaikille kunnan näytöille soveltuvia sisältöjä ja kunkin hierarkiatason vastaavat iDiD-käyttäjät tilaavat nuorisotoimen sisällöt omien sisältöjensä joukkoon haluttuna ajankohtana. He myös päättävät kuinka paljon, milloin ja kuinka usein nuorisotoimen kanavan sisältöä näytetään omilla vastuunäytöillään. Nuorisotoimi näkee ainoastaan oman sisältökanavansa sisällön ja organisaation muut sisällöntuottajat tilaavat tätä kanavaa omille näytöilleen.

Kun kanavatilaus on tehty, näkyy nuorisotoimen kanavasisältö oppilaitoksen muiden sisältöjen joukossa. 

kunta-tilattukanava


Yritykset

Toinen tyypillinen esimerkki kanavien hyödyntämisestä on yritysten sisäinen viestintä.

Alla olevassa esimerkissä yritykselle on luotu kaksi sisältökanavaa: IT tiedottaa sekä HR.
HR-kanavan tilausoikeudet määritellään kunkin toimipisteen taukotiloille ja IT tiedottaa -kanavan tilausoikeudet määritellään kunkin toimipisteen työskentelytiloille.

Kanavien sisällöntuottajat näkevät ainoastaan oman sisältökanavansa sisällön ja organisaation muut sisällöntuottajat tilaavat tätä kanavaa omille näytöilleen sekä määrittelevät koska ja kuinka usein kanavien sisältöjä näytetään.

yritys-kanavahierarkia

Kun kanavatilaus on tehty, näkyy tilattu kanavasisältö toimipisteen muiden sisältöjen joukossa.


Mainoskanava

Yksi erityisen käytetty kanavien hyödyntäminen liittyy mainontaan ja mainosten versiointiin, Mainoskanavien sisällöntuottajat näkevät ainoastaan oman sisältökanaviensa sisällön ja organisaation muut sisällöntuottajat tilaavat tätä kanavaa omille näytöilleen. 

Alla olevassa esimerkissä ravintolaketjulle on luotu useita eri mainoskanavia:

  • Viini FI/SE -kanavien sisällöissä on myös alkoholimainontaa, jota voidaan tehdä ainoastaan ravintolan sisätiloissa (kassat). Mainoksista on kahta kieliversiota, joita näytetään joko vain toista tai molempia riippuen ravintolan sijainnista.
  • Brändimainonta FI/SE-kanavien sisällöissä on mainontaa, jota voidaan näyttää ravintoloiden ikkunoilla (ikkunanäytöt). Kieliversioita näytetään riippuen ravintolan sijainnista.
  • Ravintolaketju myy myös mainosaikaa näytöilleen kumppanin kautta. Kumppani voi luoda sovitun määrän (esim. 15 s) mainoksia itsenäisesti ja ajastaa eri mainokset eri aikoihin vuorokautta. Kun kanava on tilattu ravintolan näytöille, ei ravintolaketjun tarvitse itse huolehtia näiden mainostan hallinnoinnista. Kumppani ei myöskään näe ravintolaketjun sisältöjä, hän hallinnoi ainoastaan omia sisältöjään.

mainoskanava