HDMI-sammutusohjaus sisällön perusteella

Joustavin tapa infonäyttöjen virransäästöön on asettaa ne sammumaan silloin, kun esitettävää aineistoa ei ole. Toiminto edellyttää asetuksia sekä näytölle että iDiD-hallinnan kautta toistintietokoneelle.

HDMI-sammutusohjaus on vielä beta-ominaisuus, jota ei ole testattu toimivaksi ihan kaikilla infonäyttömalleilla. Voit kokeilla käytössäsi olevan laitekokoonpanon toimivuuden oheisilla ohjeilla.

HDMI-sammutusohjauksen toimintaperiaate

Toiminto on luotu mahdollistamaan joustava, sisältöjen esitysajastuksiin perustuva virransäästö. Suosittelemme yleensäkin ajastamaan kaikki infonäyttösisällöt siten, että niitä näytetään kohderyhmälle sopivaan aikaan. Tässä voidaan hyödyntää sisältökohtaisten ajastusten lisäksi ajastusmalleja (ks. ohjeet niiden luomisesta ja käytöstä). Kun näytettävää sisältöä ei ole näytettävänä esimerkiksi yöaikaan, on fiksuinta sammuttaa näyttö automaattisesti. Sammutus tapahtuu sujuvimmin siten, että toistintietokone lopettaa kokonaan kuvasignaalin lähettämisen HDMI-kaapelia pitkin, jolloin oikeilla asetuksilla varustettu näyttö osaa mennä lepotilaan. Aamulla taas sisältöjen tullessa ajastusten mukaisesti näkyviin, alkaa toistintietokone lähettämään HDMI-signaalia, ja näyttö herää lepotilasta. 

HDMI-sammutusohjaukselle vaihtoehtona on esimerkiksi näyttökohtaiset sammutusajastukset kiinteän kalenterin mukaan. Tämä on työläs vaihtoehto silloin, kun samutusaikataulujen pitäisi vaihdella kausittaisten tai hetkellisten tarpeiden mukaisesti. 

HDMI-sammutusohjaus toimii luotettavasti toistinversiosta v16.0.7 eteenpäin. 

Organisaation tasoasetusten määrittelyyn vaaditaan vähintään ylläpitäjärooli. Voit myös pyytää HDMI-sammutusohjauksen aktivointia iDiD-tuesta.

Toistintietokoneen asetus

iDiD-tuki pystyy asettamaan yksittäisille toistintietokoneille asetuksen, jonka perusteella automaattinen HDMI-sammutus on käynnissä. Yksittäisten koneiden sammutusasetuksen aktivointi pyydetään iDiD-tuesta.  

Laajempi, esimerkiksi koko organisaation kattava asetus toiminnon käyttöönotolle tehdään tason asetukseksi, josta se periytyy kaikille kyseisellä tasolla ja sen alatasoilla oleville toistintietokoneille. 

tason_asetukset

Esimerkkikuvassa Oy Yritys Ab:n päätason Kotinäkymässä on Tason asetukset -painike, jonka kautta Ylläpitäjä- tai Pääkäyttäjä-roolissa oleva käyttäjä pääsee ottamaan HDMI-sammutustoiminnon käyttöön, valitsemalla HDMI-ohjaus -valikon arvoksi "Kyllä". 

Näyttöjen asetukset

Kun HDMI-sammutus on iDiD-hallinnan puolelta käytössä, tulee näytöillä olla sellaiset asetukset, että ne menevät lepotilaan ja heräävät siitä HDMI-signaalin sammumisen ja käynnistymisen mukaisesti. Näille toiminnoille on eri valmistajien näytöissä ja malleissa varsin vaihtelevia nimityksiä, kuten: "HDMI Wake Up", "HDMI Standby"

Valmistajakohtaiset näyttöjen esimerkkiasetukset

Näyttöjen asetusvalikot ja toiminnot vaihtelevat valmistajittain ja mallisarjoittain. Tarjoamme malliksi muutamia esimerkkiasetuksia. 

Muita virransäästövinkkejä

Sisältöohjatun HDMI-sammutuksen lisäksi näyttöjen energiankulutusta voidaan rajoittaa myös muutamin muin keinoin. Lue lisää infonäyttöjen virransäästöstä. 

 

Luotu 10.10.2022 TP
Päivitetty 18.1.2023 JAA