HDMI-sammutus Samsung

Asetukset jotka tulee olla päällä Samsungin näytössä, jotta se osaa sammua ja käynnistyä toistinlaitteelta tulevan HDMI-signaalin ohjaamana.

Jotta näyttöä voi ohjata HDMI-signaalilla, tulee toistinlaitteessa olla HDMI-sammutusohjaustoiminto päällä.

Esimerkkiasetuksia

Näyttöjen asetusvalikoissa ja toiminnoissa voi olla mallikohtaisia eroja. Siksi tarjoamme tässä esimerkkiasetuksia muutamiin näyttöihin: 

| PM-sarja | QM-sarja |

Samsung PM-sarjan näyttö

Englanninkielinen valikko:

MENU > SYSTEM:

AUTO SOURCE SWITHING -asetukset

Auto Source Switching Off
Primary Source Recovery Off
Primary Source  All
Secondary Source  PC

POWER CONTROL -asetukset

Auto Power On ON
PC module power -
Max. Power Saving On
Standby Control On
Network Standby Off
Power Button Power on only

ECO SOLUTION -asetukset

Energy Saving Mode Off
Eco Sensor On
Screen Lamp Schedule Off
No Signal Power Off Off
Auto Power Off Off

 

Suomenkielinen valikko:

MENU > JÄRJESTELMÄ

AUTOM. LÄHTEEN VAIHTO -asetukset

Autom. lähteen vaihto Ei käytössä
Ensisij. lähteen pal. Ei käytössä
Ensisijainen lähde Kaikki
toissijainen lähde PC

VIRRANHALLINTAasetukset

Automaattinen käynnistys Käytössä
PC-modulin virta -
Maks. virransäästö Käytössä
Valmiustilan hallinta Käytössä
Verkon valmiustila Ei käytössä
Virtapainike Vain käynnistys

EKORATKAISUasetukset

Energiansäästötila Ei käytössä
Ekotunnistun Käytössä
Näytön lampun aikataulu Ei käytössä
Ei sign., v.tila Ei käytössä
Aut. sammutus Ei käytössä

Samsung QM-sarjan näyttö

Englanninkielinen valikko:

MENU > SYSTEM:

AUTO SOURCE SWITHING -asetukset

Auto Source Switching Preset Input
Primary source Recovery Valinta päälle
Primary Source HDMI1
Secondary Source DisplayPort
Deault Input HDMI1

POWER CONTROL -asetukset

Auto Power On Valinta päälle
Max Power Saving Valinta päälle
Standby Control On
Remote Configuration  Valinta pois
Power Button Power on only

POWER AND ENERGY SAVING -asetukset

Brightness Reduction Valinta pois
Screen Lamp Schedule Off
No Signal Power Off Off
Auto Power Off Off

Suomenkielinen valikko

MENU > JÄRJESTELMÄ

AUTOM. LÄHTEEN VAIHTO -asetukset

Autom lähteen vaihto Esiasetettu tulo
Ensisijaisen lähteen palautus Valinta päälle
Ensisijainen lähde HDMI1
Toissijainen lähde  DisplayPort
Oletustulo HDMI1

VIRRANHALLINTA-asetukset

Automaattinen käynnistys Valinta päälle
Maksimivirransäästö Valinta päälle
Valmiustilan hallinta Käytössä
Etämääritys Valinta pois
Virtapainike Vain käynnistys

VIRRAN- JA ENERGIANSÄÄSTÖ -asetukset

Kirkkauden vähennys Valinta pois
Näytön lampun aikataulu Ei käytössä
Ei sign., v.tila Ei käytössä
Automaaattinen sammutus Ei käytössä

 

Luotu 10.10.2022 PL